Etický kódex

itSMF Slovensko, ako riadny člen globálnej komunity itSMF International (itSMFI), sa pri svojej činnosti zaväzuje dodržiavať a presadzovať „Etický kódex itSMFI“ (Code of Ethics), ktorý zdôrazňuje a podporuje naše nezávislé postavenie profesijnej organizácie v oblasti riadenia IT služieb.

Leader Code of Ethics
Member Code of Ethics