Etický kódex

Predsedníctvo itSMF Slovensko, ako riadny člen globálnej komunity itSMF International (itSMFI), schválilo a v mene združenia sa zaviazalo pri svojej činnosti dodržiavať a presadzovať „Etický kódex itSMFI“, ktorý zdôrazňuje a podporuje naše nezávislé postavenie profesijnej organizácie v oblasti riadenia IT služieb.

čítať viac