Etický kódex

Predsedníctvo itSMF Slovensko, ako riadny člen globálnej komunity itSMF International (itSMFI), schválilo a v mene združenia sa zaviazalo pri svojej činnosti dodržiavať a presadzovať „Etický kódex itSMFI“, ktorý zdôrazňuje a podporuje naše nezávislé postavenie profesijnej organizácie v oblasti riadenia IT služieb.

čítať viac

itSMF International Chapter Leadership Conference 2020

We invite you to attend this week’s Chapter Leadership Conference.

The Chapter Leadership Conference is an important event for itSMF International, hosted by the International Executive Board (IEB). This event is an opportunity to meet with other chapter leaders from around the world (both past and present), setting the vision and strategy for the organization. The first CLC for 2020 is a virtual conference to be held April 22-25 around the globe.

čítať viac