itSMF International: Stronger together – building on our success in 2021 and beyond

Stronger together. Those two words perfectly describe the jam-packed days of learning and sharing we recently experienced together. It’s been one month since itSMF International hosted Service Management Days, and the feedback has been resoundingly positive. We realize this event would not have been possible without the overwhelming volunteer support of our International community. We sincerely thank the over 900 people representing 89 countries who attended, the phenomenal speakers, our International Chapters who supported the event, and of course, our sponsors. Because of you, we united under one common purpose; to learn and grow as a Service Management community

čítať viac

itSMF Czech Republic: Business Rules Management – dobrý sluha, ale zlý pán – aneb Jak zkrotit pravidla

V IT projektoch často stojíme pred úlohou, ako podchytiť biznis pravidlá a ich správu, ako pravidlá modelovať, popisovať, dokumentovať a automatizovať.
Popis a model biznis pravidiel je jedným z výstupov biznis analýzy a dôležitým vstupom do jej ďalších dodávok. Pravidlá slúžia k rozhodovaniu, pre nastavovanie dátových štruktúr, vývoj aplikačnej logiky informačných systémov, či riadenia tokov procesov.

čítať viac

Nakúpte si knihy od Axelosu so zľavou

Milí členovia, na základe nášho partnerstva so spoločnosťou TSO, sme na webovej stránke nášho združenia spustili e-shop, kde si môžete zakúpiť so zľavou publikácie Axelos. Sme radi, že aj touto možnosťou sme pre vás rozšírili výhody členstva v našom združení.

čítať viac