itSMF Slovensko s partnermi prednášali na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

V rámci itSMF Slovensko sa venujeme spolupráci s akademickou obcou a zároveň sa snažíme povzbudzovať novú generáciu IT a biznis profesionálov v oblasti riadenia služieb. V nadväznosti na predchádzajúcu návštevu na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, sme koncom novembra pokračovali ďalšou návštevou na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

čítať viac

itSMF Slovensko s partnermi prednášali na Ekonomickej univerzite v Bratislave

V rámci itSMF Slovensko sa venujeme spolupráci s akademickou obcou a zároveň sa snažíme povzbudzovať novú generáciu IT a biznis profesionálov v oblasti riadenia služieb. Spojenie oboch aktivít vyústilo do našej návštevy na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde spoločne s našimi partnermi, Jurajom Tlstým zo Slovenskej sporiteľne, Zuzanou Rajczyovou z ESET-u a Pavlom Holbíkom z OMNICOM-u, sme si pre študentov 2. stupňa štúdia z odboru Informačný manažment pripravili tri odborné prednášky, autentické príbehy, z reálneho fungovania spoločností.

čítať viac