Medzinárodný prieskum o riadení služieb

Venujte pár minút medzinárodnému prieskumu, ktorý vykonáva itSMF Portugalsko do 31. októbra 2021.

Cieľom tohto globálneho prieskumu, ktorý sa koná každé štyri roky, je analyzovať stav riadenia služieb, vrátane implementácie a používania rôznych rámcov, ako aj očakávania týkajúce sa budúcich implementácií.

čítať viac

OMNICOM Webinár: PRINCE2 – 7 princípov a ich uplatnenie v rámci tejto metodiky

PRINCE2 je celosvetovo používaná metodika na riadenie projektov. Štruktúra tejto metodiky sa skladá zo 7 princípov, 7 tém, 7 procesov a prostredia projektu.

Na webinári si predstavíme 7 princípov PRINCE2, ich význam a ich aplikáciu v rámci celého životného cyklu projektu, ich vzťah k jednotlivým témam a procesom, ktoré metodika obsahuje.

čítať viac

itSMF Czech republic: Nové přístupy v oblasti AI automatizace firemních procesů

Téma propojení dnes již běžně dostupných nástrojů pro automatizaci ve spojení s oblastí strojového učení dává prostor podívat se na firemní procesy zase z jiného úhlu. Navíc při využití správných postupů může přinést výrazné zlepšení. V rámci přednášky se zaměříme na to, jak najít prostor, kde takové řešení implementovat a čeho všeho můžeme danou implementací dosáhnout.

čítať viac

itSMF Czech republic: ITIL4 v kontextu řízení lidských zdrojů

Lidské zdroje jsou jedním z nejdůležitějších prvků úspěchu každé společnosti. ITIL4 představuje různé koncepty jak s lidskými zdroji pracovat, ale jak moc jsou tyto koncepty reálně užitečné? Kdo by je měl používat nejvíc? Jsou při jejich aplikaci nějaké zásadní překážky, které je potřeba překonat? V jaké sekvenci by se měli jednotlivé koncepty implementovat, aby to mělo pro společnost největší efekt?

čítať viac