itSMF Czech republic: From idea to realization: when time to market matters

From idea to realization: when time to market matters.
Any great idea stays great only when it is possible to realize it in an acceptable time to start harvesting its business value. Then it brings a desired effect and justifies spent investments in decision makers eyes. Thus, speed in which ideas and demands can be transformed into manageable chunks of work and then implemented, tested, and deployed is crucial.

čítať viac

Medzinárodný prieskum o riadení služieb

Venujte pár minút medzinárodnému prieskumu, ktorý vykonáva itSMF Portugalsko do 31. októbra 2021.

Cieľom tohto globálneho prieskumu, ktorý sa koná každé štyri roky, je analyzovať stav riadenia služieb, vrátane implementácie a používania rôznych rámcov, ako aj očakávania týkajúce sa budúcich implementácií.

čítať viac