Value stream Management  – Biznis simulácia Bricks & Chocolate

Pozývame vás na prezenčný Klubový večer, ktorý bude venovaný téme Value stream manažmentu. Pomocou simulačnej hry Bricks & Chocolate z dielne spoločnosti OMNICOM si účastníci osvoja myšlienku Value stream manažmentu a získajú praktické zručnosti pre lepšiu spoluprácu medzi rôznymi časťami organizácie.

Dátum a čas: 14.3.2024, 17:00 – 19:00
Forma: prezenčný míting
Miesto: NIKAR, Liptovská 10, Bratislava
Jazyk: slovenský
Dostupné pre:
 členov aj nečlenov itSMF, ISACA, AKB a KPM
Kapacita účastníkov: 25 osôb, prioritný vstup pre členov itSMF Slovensko
Materiály z Klubového večera pre: členov itSMF

Prezentujúci:

Linda Lichnerová, OMNICOM
Senior Consultant

Miroslav Hlohovský, OMNICOM
Executive Partner and Head of Consulting

Pavol Holbík, OMNICOM
Head of Training services

Obsah:

Value stream, podľa Lean Manažmentu alebo aj ITIL 4®, je séria krokov, ktoré organizácia vykonáva pri vytváraní a dodávaní produktov a služieb svojím spotrebiteľom. Pri zlepšovaní celkového výkonu organizácie sa často využíva mapovanie a optimalizácia hodnotových tokov. Cieľom je odstraňovanie plytvaní (waste) a zabezpečenie plynulého toku (flow) a pridávanie hodnoty. Je viacero techník, ktoré takéto zlepšovanie a optimalizáciu umožňujú. Simulačná hra Bricks & Chocolate, ktorú predstaví spoločnosť OMNICOM, prináša zábavnou formou príležitosť zažiť a vyskúšať si niektoré kroky optimalizácie a vidieť celkový efekt zlepšovania.

Simulačná hra Bricks & Chocolate, je zasadená do prostredia vývoja a dodávky produktov kde sú účastníci rozdelení do skupín Business, Production (Development) a Delivery (Operation). V niekoľkých krokoch sa naučia, ako úzko spolupracovať na efektívnom dodávaní požadovaných produktov firme pomocou princípov toku hodnôt.

Pozvánka vám príde v rámci niekoľkých dní po registrácii v potvrdzovacom emaile. V prípade, že neobdržíte email po registrácii, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktného formulára.