Členstvo

Kto sa môže stať členom ?

V medzinárodnej organizácii 80% členov reprezentujú organizácie a firmy, ktoré sa snažia implementovať kvalitné riadenie IT, a zvyšok sú dodávatelia poskytujúci produkty a služby na dosiahnutie tohto cieľa. V lokálnej pobočke bude podobné zloženie organizácií. Členom sa môže stať každá organizácia z akéhokoľvek oboru, zo štátneho či súkromného sektoru, ako aj jednotlivec, ktorý chce mať prístup k informáciám a možnostiam ako zlepšiť fungovanie IT a zároveň výmenou skúseností na tomto fóre si navzájom pomáhať v rámci IT komunity.

Tak ako narastá v súčasnosti závislosť biznis aktivít každej spoločnosti na technológiách, výhody adaptácie Best Practice manažmentu IT služieb a účasť vo fóre itSMF sa stávajú viac a viac jasnejšie.

Niektoré z výhod členstva:

  • Najvýznamnejšia nezávislá organizácia združujúca profesionálov v oblasti riadenia IT služieb best practice podľa ITIL
  • Prístup k najnovším trendom a vedomostiam v oblasti ITSM
  • Možnosť uchádzať sa o certifikáciu podľa priSM
  • Komunita jednotlivcov s rovnakými záujmami a pravidelným stretávaním na akciách itSMF Slovensko

Pre organizácie je členstvo v itSMF deklaráciou toho, že sa zaoberajú riadením a prevádzkou informačných technológií na profesionálnej úrovni, a súčasne tým významne podporujú profesionálny rozvoj svojich zamestnancov zapojených do riadenia IT služieb.

Ako sa stať členom?

Je to  jednoduché! Stačí keď sa oboznámite so stanovami združenia a  príspevkovým poriadkom a vyplníte nižšie uvedený elektronický formulár.

Stanovy
Príspevkový poriadok

Ako sa stať sponzorom?

Členovia itSMF Slovensko sa venujú práci v združení dobrovoľne a bez nároku na odmenu. Naše združenie je neziskové avšak na financovanie podporných aktivít, ktoré má stanovené vo svojich cieľoch potrebuje zdroje. Tieto zdroje získava z členských príspevkov. Osobitným prípadom členstva je Sponzorské členské, kde člen združenia uzatvorí so združením Zmluvu o reklame na obdobie 1 roka čo mu prinesie postavenie Hlavného partnera na všetky podujatia združenia spolu s možnosťou zviditeľniť svoju značku a propagovať svoje riešenia. Spoločnosti, ktoré majú záujem o tento tým členstva môžu kontaktovať združenie na adrese backoffice@itsmf.sk