Aktivity

  • Organizovanie klubových večerov, online webinárov a odborných konferencií
  • Komunikácia a spolupráca s vládnymi subjektmi pre oblasť e-Governmentu a
  • Projektové, programové a iné podporné aktivity v oblasti ITSM/ITIL na národnej a medzinárodnej úrovni
  • Spolupráca s odbornými združeniami a štandardizačnými autoritami
  • Spolupráca s itSMF združeniami v iných krajinách
  • Spolupráca s akademickými a vzdelávacími inštitúciami v oblasti prípravy odborníkov na oblasť ITSM / ITIL