Best practice in achieving business agility

Pozývame vás na Klubový večer – workshop, ktorý bude venovaný praktickým skúsenostiam s riešením stavu naliehavosti (state of urgency) a výziev pri dosahovaní podnikovej agility v dnešnej rýchlo sa meniacej realite. Taktiež predstavíme príbehy klientov z oblasti digitálnej transformácie so špeciálnym zameraním na optimalizáciu metodiky práce a výkonnosti IT tímu. Workshop bude kombináciou prípadovej štúdie, diskusie a hry.

čítať viac

Vianočný pozdrav od itSMF Slovensko

Milí členovia itSMF Slovensko a priatelia IT servis manažmentu,
pred nami sú sviatky pokoja a lúčenie sa so starým rokom. V mene itSMF Slovensko Vám ďakujeme za Vašu podporu a aktívnu účasť na našich webinároch a tohtoročnej konferencii. Prajeme Vám krásne a v pokoji prežité sviatky a úspešné vykročenie do nového roka.

čítať viac