itSMF International Chapter Leadership Conference 2020

We invite you to attend this week’s Chapter Leadership Conference.

The Chapter Leadership Conference is an important event for itSMF International, hosted by the International Executive Board (IEB). This event is an opportunity to meet with other chapter leaders from around the world (both past and present), setting the vision and strategy for the organization. The first CLC for 2020 is a virtual conference to be held April 22-25 around the globe.

čítať viac

Pripravujeme pre vás Klubové večery – webináre

Aktuálna situácia si od nás všetkých vyžaduje prispôsobené riešenia, ktoré nám aj naďalej umožnia efektívne fungovať v zmenených podmienkach. Preto aj my, v tíme itSMF Slovensko, pracujeme na príprave Klubových večerov vo formáte online webinárov, aby sme vám vedeli poskytnúť všetky Klubové večery plánované na druhý kvartál roku 2020.

čítať viac

Edge of Tomorrow – pokračujeme

Vážení členovia itSMF Slovensko, vážení účastníci konferencie,
ako sme vás už informovali, vzhľadom na aktuálne platné opatrenia súvisiace so šírením sa korona vírusu, bola 14. výročná konferencia itSMF Slovensko „Edge of Tomorrow“ v pôvodne plánovanom termíne (19.3.2020) zrušená.
Vzniknutá situácia nás nepríjmne zaskočila, ale my to nevzdávame. Aktuálne v súčinnosti s partnermi a prezentujúcimi overujeme možnosť realizácie konferencie v náhradnom termíne v období september – november 2020.

čítať viac

Dôležitá informácia ohľadom 14. výročnej konferencie itSMF Slovensko súvisiaca s rizikom šírenia koronavírusu

Vážení účastníci konferencie, v zmysle aktuálne platnej verejnej vyhlášky hlavného hygienika SR (http://www.uvzsr.sk/) a medializovanými informáciami ohľadom šírenia sa korona vírusu, sme dnes (10.3.2020) v rámci organizačného výboru konferencie rozhodli, že 14. výročná konferencia itSMF Slovensko „Edge of Tomorrow“ sa nebude konať v pôvodne plánovanom termíne (19.3.2020). Vzniknutá situácia nás nesmierne mrzí, ale ako…

čítať viac

Dôležitá informácia ohľadom plánovaných aktivít itSMF Slovensko súvisiacich s rizikom šírenia koronavírusu

V súvislosti s medializovanými informáciami ohľadom šírenia koronavírusu vás chceme ubezpečiť, že sa tejto téme prioritne venujeme aj v rámci organizačného výboru konferencie a klubových večerov.  Ako zodpovedné združenie nepodceňujeme riziko zo šírenia vírusu, na strane druhej však nechceme prispieť k šíreniu zbytočnej paniky. Ako väčšina organizácii na Slovensku, sa riadime…

čítať viac