Naša cesta k automatizácii release & deploymentu

Pozývame vás na prezenčný Klubový večer, ktorý bude venovaný téme automatizácie. Predstavíme vám prístup Slovenskej sporiteľne k implementácii automatizácie v oblasti release deploymentu a pri výstavbe príslušnej infraštruktúry.

Spoločne sa pozrieme na ich cestu k plne autonómnemu nasadzovaniu zmien do testovacích a produkčných prostredí. Povieme si, aké možnosti kolegovia zvažovali, a ktoré časti infraštruktúry a deploymentu považujú za najdôležitejšie z pohľadu budúcich benefitov pri snahe o odbúravanie manuálnych činností.

čítať viac

Vianočný pozdrav od itSMF Slovensko

Milí členovia itSMF Slovensko a priatelia IT servis manažmentu, pred nami sú sviatky pokoja a lúčenie sa so starým rokom. Ďakujeme Vám za Vašu podporu a aktívnu účasť na našich prezenčných a hybridných seminároch a tohtoročnej konferencii. Prajeme Vám krásne a v pokoji prežité sviatky a úspešné vykročenie do nového roka.

čítať viac

itSMF Slovensko s partnermi prednášali na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

V rámci itSMF Slovensko sa venujeme spolupráci s akademickou obcou a zároveň sa snažíme povzbudzovať novú generáciu IT a biznis profesionálov v oblasti riadenia služieb. V nadväznosti na predchádzajúcu návštevu na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, sme koncom novembra pokračovali ďalšou návštevou na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

čítať viac

itSMF Slovensko s partnermi prednášali na Ekonomickej univerzite v Bratislave

V rámci itSMF Slovensko sa venujeme spolupráci s akademickou obcou a zároveň sa snažíme povzbudzovať novú generáciu IT a biznis profesionálov v oblasti riadenia služieb. Spojenie oboch aktivít vyústilo do našej návštevy na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde spoločne s našimi partnermi, Jurajom Tlstým zo Slovenskej sporiteľne, Zuzanou Rajczyovou z ESET-u a Pavlom Holbíkom z OMNICOM-u, sme si pre študentov 2. stupňa štúdia z odboru Informačný manažment pripravili tri odborné prednášky, autentické príbehy, z reálneho fungovania spoločností.

čítať viac