DORA ako kľúčová iniciatíva EÚ v oblasti kybernetickej odolnosti v sektore finančných služieb. Pohľad konzultanta – audítora vs. reálna skúsenosť z banky ako regulovaného subjektu

Pozývame vás na prezenčný Klubový večer, ktorý bude venovaný kľúčovej iniciatíve EÚ v oblasti kybernetickej odolnosti v sektore finančných služieb – DORA (Digital Operational Resilience Act). Naši hostia, odborníci z oblasti bankovníctva a konzultantskej spoločnosti, nám predstavia svoj pohľad na DORA a jej vplyv na bankový sektor.

čítať viac