Remote Desktop in the context of ITSM / ITIL Industry Evolution

Pozývame vás na Klubový večer na tému remote desktop a jeho transformačného vplyvu na oblasť IT služieb (ITSM) a IT Infrastructure Library (ITIL) praktík.

Dátum a čas: 28.2.2024 16:00-17:00
Forma: webinár
Miesto: Online
Jazyk: anglický
Dostupné pre:
 členov aj nečlenov itSMF, ISACA, AKB a KPM
Materiály a nahrávka z Klubového večera pre: členov itSMF

Prezentujúci

Rony Plevnik, ISL Online
Sales Manager, Compliance Manager

Témy prezentácie Remote Desktop in the context of ITSM / ITIL industry evolution

Či už ste IT profesionál, manažér služieb, alebo sa len zaujímate o najnovší technologický vývoj, tento webinár je vašou vstupnou bránou k pochopeniu úlohy remote desktop technológií pri formovaní moderných stratégií IT služieb.

  • Evolučný skok: Zistite, ako sa odvetvie remote desktop vyvíjalo spolu s pokrokom v ITSM a ITIL.
  • Strategické synergie: Preskúmajte synergický stret, v ktorom možnosti remote desktop zlepšujú postupy ITIL a zvyšujú efektívnosť a účinnosť riadenia služieb.
  • Poznatky z odvetvia: Získajte cenné poznatky o najnovších trendoch, výzvach a príležitostiach, ktoré sa objavili v tomto vyvíjajúcom sa prostredí.
  • Praktické aplikácie: Zistite, ako organizácie využívajú tento vývoj na revolučné zmeny v systémoch poskytovania služieb a podpory IT.

Webinár bude vedený v anglickom jazyku.

Pozvánka s odkazom na webinár vám príde po registrácii v potvrdzovacom emaile. V prípade, že email po registrácii neobdržíte, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktného formulára na stránke.

Jednoduchý návod, ako na naše webináre, nájdete TU.