Scaling business agility in practice with support of the Atlassian platform

Having trouble grasping the quarterly business objectives? Lacking the tools to track cross-team dependencies? Join us on May 10th to see how you can enhance your value delivery. We will present a practical application of Scaled Agile Framework and the tool to operationalize the concept. If you are looking for a fit-for purpose playbook to scale your business agility, this is a webinar you cannot miss.

čítať viac

Nová digitálna tvár retailu – autonómna predajňa potravín

Pozývame vás na webinár, ktorý bude venovaný digitálnemu rozvoju v oblasti retailu na pozadí príbehu autonómnej predajne potravín. S prezentujúcim budeme diskutovať o témach súvisiacich s digitálnou transformáciou maloobchodného predaja. Prevedieme vás spôsobmi ako zvoliť správny mix technológií, postupov a prístupov a predstavíme aktuálne trendy a inovácie v retailovom odvetví.

čítať viac