Ako sa systematicky vzdelávať ?

Klubový večer venovaný výmene skúsenosti na tému, ako skĺbiť neustále prebiehajúce zmeny, implementácie/aktualizácie procesov, meniace sa organizácie/štruktúry a zároveň zabezpečiť nastavenia sa ľudí na nový stav/zmenu vo Vašej spoločnosti. Systematický prístup k vzdelávaniu z pohľadu klienta (business units, HR) a zo strany dodávateľa vzdelávacích programov. Prezentujúci:  Igor Dimitrovič (SLSP) Juraj…

čítať viac

Dobrá prezentácia ako príbeh

Dobrá prezentácia ako príbeh Klubový večer venovaný odpovediam na otázky: Čo chcem dosiahnuť prezentáciou? Zmenu? Vysvetliť nový pohľad? Voľba pohľadu na tému. Budovanie príbehu. Grafická kvalita prezentácie Jeden slajd – jedna subtéma Stručnosť slajdu Texty a obrázky, signál/šum. Vecný obsah prezentácie Všeobecné informácie vs konkrétne príklady (vztiahnuté na vedomosti publika),…

čítať viac