Dobrá prezentácia ako príbeh

Dobrá prezentácia ako príbeh Klubový večer venovaný odpovediam na otázky: Čo chcem dosiahnuť prezentáciou? Zmenu? Vysvetliť nový pohľad? Voľba pohľadu na tému. Budovanie príbehu. Grafická kvalita prezentácie Jeden slajd – jedna subtéma Stručnosť slajdu Texty a obrázky, signál/šum. Vecný obsah prezentácie Všeobecné informácie vs konkrétne príklady (vztiahnuté na vedomosti publika),…

čítať viac