Pripravujeme pre vás Klubové večery – webináre

Aktuálna situácia si od nás všetkých vyžaduje prispôsobené riešenia, ktoré nám aj naďalej umožnia efektívne fungovať v zmenených podmienkach. Preto aj my, v tíme itSMF Slovensko, pracujeme na príprave Klubových večerov vo formáte online webinárov, aby sme vám vedeli poskytnúť všetky Klubové večery plánované na druhý kvartál roku 2020.

čítať viac

Máme za sebou úspešný Klubový večer na tému Etika v IT

Máme za sebou úspešný Klubový večer na tému etické a spoločenské aspekty algoritmov.
O dopade digitálnych technológií vrátane nežiadúcich dopadov informatizácie na spoločnosť, čo je téma viac ako aktuálna, nám prednášali Miroslav Pikus a Juraj Podroužek zo združenia http://e-tika.sk/. Téma bola natoľko zaujímavá a provokatívna, že sa k nej veľmi radi vrátime aj v budúcnosti na niektorom z ďalších Klubových večerov.

čítať viac

Máme za sebou úspešný Klubový večer na tému Release a Deployment

Release a Deployment sme si predstavili v dvoch rovinách. Prvá rovina je samotný dizajn procesu a zároveň, ako tento proces vykonávame v realite.

O vlastnú skúsenosť s riadením Release a Deploymentu sa podelili naši členovia, ktorí odprezentovali reálne prípady z oblasti riadenia a výkonu tohoto procesu. Zároveň, keďže ide o komplexnú tému, zľahka sme sa dotkli DevOpsu a moderných technológií s ním súvisiacich.

čítať viac

Release and Deployment

Zavádzanie nových produktov a služieb v súčasnej komplexnej dobe si vyžaduje tvorivé a profesionálne prístupy v oblasti riadenia nasadzovania do prostredí. Príďte si vypočuť a porozprávať sa na túto tému s odborníkmi z rôznych IT oblastí.

čítať viac

Máme za sebou úspešný Klubový večer na tému Service Design

Service Design, nielen zo strany technického riešenia, ale celkového vnímania služby pre zákazníka, bol témou posledného Klubového večera itSMF Slovensko. Praktické skúsenosti z banky, výrobnej prevádzky a zdravotníckeho zariadenia pomohli účastníkom spoznať a porozumieť jednotlivým krokom od identifikovania inovácie až po jej realizáciu a uvedenie „na trh“.

čítať viac