Nová digitálna tvár retailu – autonómna predajňa potravín

Pozývame vás na webinár, ktorý bude venovaný digitálnemu rozvoju v oblasti retailu na pozadí príbehu autonómnej predajne potravín. S prezentujúcim budeme diskutovať o témach súvisiacich s digitálnou transformáciou maloobchodného predaja. Prevedieme vás spôsobmi ako zvoliť správny mix technológií, postupov a prístupov a predstavíme aktuálne trendy a inovácie v retailovom odvetví.

čítať viac

Value Stream Management

Pozývame vás na februárový webinár venovaný téme Value Stream Management. Prístup a rámec, ktorý pomáha organizáciám optimalizovať hodnotový tok a tým dosiahnuť skrátenie time-to-market​, zlepšenie výkonnosti, zvýšenie kvality a celkovo dosiahnutie lepších biznis výsledkov ako z finančného hľadiska, zákazníckej skúsenosti tak aj spokojnosti zamestnancov.

čítať viac