Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

 • Táto udalosť už prebehla.

Valné zhromaždenie itSMF Slovensko 2021

8. júna 2021 , 16:30 19:00

Valné zhromaždenie sa uskutoční v zmysle stanov itSMF Slovensko s nasledujúcim programom:

 • Prezentácia (registrácia) účastníkov (16:30 – 16:45)
 • Otvorenie Valného zhromaždenia
  • správa o účasti a uznášaniaschopnosti
 • Voľba pracovných komisií
  • volebná komisia
  • overovatelia zápisnice
 • Správa o činnosti itSMF Slovensko od posledného VZ
  • správa Predsedníctva itSMF Slovensko
  • správa o hospodárení itSMF Slovensko
  • správa Správnej rady itSMF Slovensko
  • diskusia ku predneseným správam
 • Prerokovanie návrhov kandidátov
  • do Predsedníctva itSMF Slovensko
  • do Správnej rady itSMF Slovensko
 • Voľba orgánov itSMF Slovensko
  • voľba Predsedníctva itSMF Slovensko
  • voľba Správnej rady itSMF Slovensko
 • Diskusia, schválenie uznesení, ukončenie a záver