Lepšie digitálne služby štátu

Snahou itSMF Slovensko je aj odborne pomáhať pri zlepšovaní digitálnych služieb štátu. Ako člen pracovnej skupiny „Lepšie služby“, zriadenej Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (UPVII), sme sa v novembri 2019 zúčastnili stretnutia, kde bol predstavený návrh novej vyhlášky, ktorá má riešiť problematiku používateľskej skúsenosti digitálnych služieb štátu.

čítať viac

Raňajky s itSMF Slovensko na Ekonomickej univerzite sú úspešne za nami

Aj tento rok sme prilákali študentov Fakulty hospodárskej informatiky na podujatie, ktoré sa konalo
na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, a prostredníctvom ktorého sme im priblížili činnosti
združenia a prácu našich členov. Zástupcovia spoločností ESET, KPMG Slovensko, PWC a Slovenská
sporiteľňa sa so študentmi rozprávali o spolupráci IT a biznis oddelení, ale aj čo čaká mladých,
začínajúcich profesionálov, vo svete korporácií.

čítať viac

itSMF Slovensko po novom

Rýchla doba si vyžaduje chytré riešenia. Preto vám predstavujeme nový web, v ktorom kladieme dôraz na publikovanie obsahu a udalostí v prehľadnej, užívateľsky príjemnej forme. Veríme, že sme takto pre vás pripravili moderný a dobe zodpovedajúci komunikačný kanál.

čítať viac