Dôležitá informácia ohľadom plánovaných aktivít itSMF Slovensko súvisiacich s rizikom šírenia koronavírusu

V súvislosti s medializovanými informáciami ohľadom šírenia koronavírusu vás chceme ubezpečiť, že sa tejto téme prioritne venujeme aj v rámci organizačného výboru konferencie a klubových večerov.  Ako zodpovedné združenie nepodceňujeme riziko zo šírenia vírusu, na strane druhej však nechceme prispieť k šíreniu zbytočnej paniky. Ako väčšina organizácii na Slovensku, sa riadime…

čítať viac

Lepšie digitálne služby štátu

Snahou itSMF Slovensko je aj odborne pomáhať pri zlepšovaní digitálnych služieb štátu. Ako člen pracovnej skupiny „Lepšie služby“, zriadenej Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (UPVII), sme sa v novembri 2019 zúčastnili stretnutia, kde bol predstavený návrh novej vyhlášky, ktorá má riešiť problematiku používateľskej skúsenosti digitálnych služieb štátu.

čítať viac

Raňajky s itSMF Slovensko na Ekonomickej univerzite sú úspešne za nami

Aj tento rok sme prilákali študentov Fakulty hospodárskej informatiky na podujatie, ktoré sa konalo
na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, a prostredníctvom ktorého sme im priblížili činnosti
združenia a prácu našich členov. Zástupcovia spoločností ESET, KPMG Slovensko, PWC a Slovenská
sporiteľňa sa so študentmi rozprávali o spolupráci IT a biznis oddelení, ale aj čo čaká mladých,
začínajúcich profesionálov, vo svete korporácií.

čítať viac

itSMF Slovensko po novom

Rýchla doba si vyžaduje chytré riešenia. Preto vám predstavujeme nový web, v ktorom kladieme dôraz na publikovanie obsahu a udalostí v prehľadnej, užívateľsky príjemnej forme. Veríme, že sme takto pre vás pripravili moderný a dobe zodpovedajúci komunikačný kanál.

čítať viac