Live events – pre prezentujúcich

Live events fungujú pre prezentujúcich fungujú iba v tučnej aplikácii MS Teams.

V prípade, že máte nainštalovaný MS Teams (inštaláciu spustíte z Microsoft Store), otvorte aplikáciu a prihláste sa pod prideleným itsmf pouzivateľom.

Kliknite na kalendár v ľavej lište a vyberte si príslušný event, na ktorom budete prezentovať.

Po výbere Live eventu kliknite na ikonku rozšíreného nastavenia a následne na tlačidlo Join

V prípade, že vstupujete do miestnosti, kde už prebieha prezentácia, vypnite si mikrofón, zapnite kameru a kliknite na tlačidlo Join.

Ako prezentovať

Pred začatím prezentácie si zapnite kameru a mikrofón. Po jej ukončení ich vypnite. V prípade, že už nemáte aktívny vstup odhláste sa z eventu, aby ste nerušili prezentáciu ostatných prezentujúcich.

Zdieľanie obsahu

Zdieľať obrazovku môžete po výbere ikonky „Share“ a následnom vybratí okna, ktoré chcete zdieľať účastníkom prezentácie. Odporúčame zdieľať vždy okno prezentácie v prezentačnom móde.

Zdieľanie zapínajte vždy až keď začínate prezentovať, nakoľko tým rušíte predchádzajúcu zobrazenú prezentáciu.

V prípade, že chcete v rámci prezentácie použiť zvukové efekty alebo video, zaškrtnite aj možnosť „Include system audio“. Ak budete video púšťať mimo prezentácie (napríklad youtube), musíte počas prezentácie zrušiť zdieľanie obrazovky a vyzdieľať novú obrazovku so zapnutím „Include system audio“.

V prípade, že chcete dodatočne zapnúť zdieľanie audia, môžete tak urobiť presunom kurzoru myši na horný okraj obrazovky a zvolením tlačidla „Include system audio“

Questions & Answers

Live event je streamovacia služba (podobná youtube), pri ktorej neprebieha priama interakcia medzi prezentujúcim a účastníkmi. Účastníci majú možnosť klásť otázky prostredníctvom Q&A.

Ako dopovedať na otázky:
Prezentujúci prečíta otázku a následne na ňu odpovedá.
Neodpovedáme odpísaním na otázku, nakoľko odpovede sú viditeľné iba pýtajúcemu sa, nie všetkým účastníkom prezentácie.
Je potrebné pozerať sa iba do záložky „Published“, ostatné záložky sú administratívne.