Ken Wendle – Alignment: Let’s get focused!

Pozývame vás na ďalší exkluzívny Klubový večer – webinár od autora “The V*A*L*U*E Formula”, Kena Wendla. Webinár sa špecificky zameriava na kritickú zložku hodnoty, ktorou je „Alignment“.

Dátum a čas: 14.9.2023, 17:00 – 18:30
Miesto: 
webinár
Jazyk: anglický
Dostupné pre:
 členov itSMF
Materiály z klubového večera pre: členov itSMF

Prezentujúci

Ken Wendle
Value Evangelist

Témy prezentácie

Zdá sa vám niekedy úsilie vášho tímu rozptýlené a nesústredené? Viete, čo chcete dosiahnuť, ale zdá sa, že príliš ľahko stratíte zameranie na cieľ? Sústredenie môže byť prinajmenšom náročné. Odpoveďou je zosúladenie (Alignment).

Dôsledné zosúladenie dostupných schopností a zdrojov s ponukou hodnoty pre zainteresované strany je základom každej stratégie a v konečnom dôsledku aj jej úspešnej realizácie.

Webinár sa zaoberá týmito témami:

 • Prehľad modelu „The V*A*L*U*E Formula“
 • Zložka zosúladenia:
  • Čo to je?
  • Prečo je taká dôležitá?
 • Štyri kritické aspekty zosúladenia
  • Zosúladenie s víziou
  • Zosúladenie so zákazníkmi
  • Zosúladenie so základnými hodnotami
  • Zosúladenie činností
 • „Ah, ah, ah, ah, stayin‘ aligned, stayin‘ aligned!“

Pripojte sa k nášmu webináru a naučte sa, ako sa sústrediť na svoju hodnotu.

V prípade, že neobdržíte email po registrácii, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktného formulára.