Lepšie digitálne služby štátu

Snahou itSMF Slovensko je aj odborne pomáhať pri zlepšovaní digitálnych služieb štátu. Ako člen pracovnej skupiny „Lepšie služby“, zriadenej Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (UPVII), sme sa v novembri 2019 zúčastnili stretnutia, kde bol predstavený návrh novej vyhlášky, ktorá má riešiť problematiku používateľskej skúsenosti digitálnych služieb štátu. Za nás vítame, že predložený návrh je založený na svetovo akceptovaných Best Practices pre oblasti Service Design, User Experience a Customer Experience. Zároveň sme v rámci diskusie podali niekoľko pripomienok na vylepšenie návrhu vyhlášky s cieľom jej lepšej zrozumiteľnosti a aplikovateľnosti v praxi. Na príprave vyhlášky sa budeme naďalej aktívne podieľať.