Vianočný pozdrav od itSMF Slovensko

Milí členovia itSMF Slovensko a priatelia IT servis manažmentu, pred nami sú sviatky pokoja a lúčenie sa so starým rokom. Ďakujeme Vám za Vašu podporu a aktívnu účasť na našich prezenčných a hybridných seminároch a tohtoročnej konferencii. Prajeme Vám krásne a v pokoji prežité sviatky a úspešné vykročenie do nového roka.

čítať viac

itSMF Slovensko s partnermi prednášali na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

V rámci itSMF Slovensko sa venujeme spolupráci s akademickou obcou a zároveň sa snažíme povzbudzovať novú generáciu IT a biznis profesionálov v oblasti riadenia služieb. V nadväznosti na predchádzajúcu návštevu na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, sme koncom novembra pokračovali ďalšou návštevou na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

čítať viac