Máme za sebou úspešný Klubový večer na tému Service Design

Service Design, nielen zo strany technického riešenia, ale celkového vnímania služby pre zákazníka, bol témou posledného Klubového večera itSMF Slovensko. Praktické skúsenosti z banky, výrobnej prevádzky a zdravotníckeho zariadenia pomohli účastníkom spoznať a porozumieť jednotlivým krokom od identifikovania inovácie až po jej realizáciu a uvedenie „na trh“.

Najviac diskutované témy:

  • Design thinking vám pomôže s inováciami, ale je to drina
  • „Nápad“ je veľmi dôležitý, ale úspech zaručí len jeho realizácia
  • Kľúčovým je poznať „príbeh zákazníka“
  • Zapojte zákazníka, interné tímy, technickú podporu a dodávateľa