Zhodnotenie koncoročného stretnutia členov itSMF Slovensko

Milí členovia itSMF Slovensko, máme za sebou posledné spoločné tohtoročné stretnutie. A kto najlepšie môže zhodnotiť jeho priebeh, ak nie priamy účastník, náš člen a kolega René Smoliga.

„EOY meetup sa niesol v neformálnej a priateľskej atmosfére. Tí, ktorí sa nemohli zúčastniť môžu ľutovať. Spoznal som kolegov z iných organizácií riešiacich podobné problémy, diskutovali sme o rôznych verejne dostupných službách a ich (ne)kvalite a ako sa z nich poučiť resp. inšpirovať, taktiež sme prebrali nápady na ďalšie aktivity, ktoré by sme v rámci itSMF Slovensko mohli budúci rok vyskúšať (nechajte sa prekvapiť) a v neposlednom rade prišli aj o výborné občerstvenie.“

V mene itSMF Slovensko vám želáme pokojné sviatky a tešíme sa spoluprácu v budúcom roku.