Nové sídlo itSMF Slovensko

itSMF Slovensko sa po rokoch „presťahovalo“ zo Stupavy do Bratislavy a od júna 2022 máme nové sídlo a korešpondenčnú adresu: itSMF Slovensko, Námestie SNP 478/19, 811 01 Bratislava-Staré Mesto.

Splnili sme tak ďalší bod schváleného akčného plánu na obdobie 2021 – 2023, ktorého cieľom je modernizácia interných procesov a efektívne vynakladanie prostriedkov združenia.

Nová adresa združenia je zverejnená aj na stránke Kontakty.