Predstavujeme nových členov orgánov združenia itSMF Slovensko

itSMF Slovensko si na svojom riadnom valnom zhromaždení zvolilo nových členov Predsedníctva a Správnej rady združenia na obdobie 2023 – 2025. Predsedom združenia bol zvolený Igor Dimitrovič. Predsedom Správnej rady bol zvolený Ivo Kovačič. Valné zhromaždenie sa uskutočnilo v zmysle stanov združenia dňa 18.4.2023.


Kompletný zoznam nových členov Predsedníctva a Správnej rady itSMF Slovensko je zverejnený na stránke Orgány združenia.

Všetkým zvoleným kolegom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v napĺňaní poslania nášho združenia.