Vianočný pozdrav od itSMF Slovensko

Milí členovia itSMF Slovensko a priatelia IT servis manažmentu,

pred nami sú sviatky pokoja a lúčenie sa so starým rokom, v ktorom sme sa konečne po dlhom čakaní mohli pravidelne stretávať a posilňovať vzťahy v našej komunite aj osobne. Ďakujeme Vám za Vašu podporu a aktívnu účasť na našich prezenčných a hybridných seminároch a tohtoročnej konferencii ReConnect.

Veríme, že sme Vám v roku 2023 dokázali priniesť skutočne inšpiratívne témy a už sa tešíme na spoločné stretnutia v tom nasledujúcom roku.

Prajeme Vám krásne a v pokoji prežité sviatky a úspešné vykročenie do nového roka.

Tím itSMF Slovensko