Ako sa systematicky vzdelávať ?

Klubový večer venovaný výmene skúsenosti na tému, ako skĺbiť neustále prebiehajúce zmeny, implementácie/aktualizácie procesov, meniace sa organizácie/štruktúry a zároveň zabezpečiť nastavenia sa ľudí na nový stav/zmenu vo Vašej spoločnosti. Systematický prístup k vzdelávaniu z pohľadu klienta (business units, HR) a zo strany dodávateľa vzdelávacích programov.

Prezentujúci: 

Igor Dimitrovič (SLSP)

Juraj Sestrienka (SwissRe)

Miroslav Havelka (OMNICOM)

Daniel Laco (FBE)