V novembri 2019 sa uskutočnilo 3. zasadnutie komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov

Ako odborné združenie sa snažíme prispieť aj k zlepšeniu legislatívneho prostredia v ktorom fungujú naši firemní členovia. Preto sme už od roku 2016 členom Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov, kde nás reprezentuje náš člen Miroslav Hlohovský. V novembri 2019 sa uskutočnilo 3. zasadnutie komisie, kde boli prezentované opatrenia MH SR pre zlepšenie podnikateľského prostredia. Ako združenie podporujeme zavedenie opatrení, keďže veľká čas z nich reflektuje požiadavky komisie, na druhej strane by sme privítali ich realizáciu v kratšom časovom rámci ako sú naplánované.