Katalóg služieb, SLM a CMDB – praktické skúsenosti z prostredia NBS

Pozývame vás na prezenčný Klubový večer, ktorý bude venovaný aplikácii a konfigurácii servisných (Business analysis, Service catalogue management, Service level management, Service desk, Service validation and testing, Service configuration management, IT asset management), ako aj technických (Deployment management) ITIL praktík v podnikovej praxi NBS.

Praktická aplikácia „kľúčových“ ITIL praktík v akejkoľvek organizácii nemôže byť vykonávaná izolovaným spôsobom ale konzistentne vo vzájomných súvislostiach. Pred tým ale organizácia musí definovať cieľový dátový model konfigurácie IT služby (resp. CMDB) – procesný model pre ITIL praktiky musí nasledovať až po predchádzajúcej definícii takéhoto dátového modelu.

Súčasťou prezentácie bude aj vysvetlenie vzťahu medzi riadením úrovne (SLM) a riadením konfigurácie služieb IT.

Dátum a čas: 8.6.2023, 17:00 – 19:00
Miesto: 
Národná banka Slovenska – kongresová sála, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Jazyk: slovenský
Dostupné pre:
 členov aj nečlenov itSMF, ISACA a AKB
Materiály z klubového večera pre: členov itSMF

Prezentujúci

Róbert Kormaňák, Metodik riadenia služieb IT, Národná banka Slovenska

Témy prezentácie

  • Dátový model pre konfiguráciu IT služieb
  • Procesný model pre konfiguráciu vybraných kľúčových ITIL praktík potrebných pre IT služieb
  • Vzťah (prepojenie) ITIL praktík „asset – konfigurácia – IT služba“ vo vzťahu k riadeniu prevádzky a zmien
  • Katalogizácia služieb IT – vzájomný vzťah CMDB a katalógu služieb IT
  • Previazanosť CMDB a katalógu služieb IT na riadenie úrovne služieb IT (SLM)

V prípade, že po registrácii neobdržíte potvrdzovací e-mail, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktného formulára na stránke.

Jednoduchý návod, ako na naše webináre, nájdete TU.