How AI and Big Data can power the future of (HR) services

Pozývame vás na septembrový Klubový večer, ktorý bude venovaný téme umelej inteligencie a big data a ich význame pre budúcnosť služieb nielen v oblasti HR.

Pôjde o hybridný Klubový večer (tzn. prezenčný Klubový večer streamovaný online), pri ktorom veríme, že budeme vedieť poskytnúť priestor zúčastniť sa viacerým z vás a zároveň podporiť osobný networking, odovzdávanie skúseností a nápadov v rámci itSMF komunity.

Dátum a čas: 27.9.2023, 16:30 – 19:00
Forma: hybridný míting
Miesto: VÚB Banka, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava & Online
Jazyk: anglický
Dostupné pre:
 členov aj nečlenov itSMF, ISACA, AKB a KPM
Materiály a nahrávka z Klubového večera pre: členov itSMF

Prezentujúci

Mesut Orta, VBT Software Austria – partner CFI
Chief Executive Officer

Témy prezentácie AI Impact on HR Talent Search and HR Service Management

  • Význam a dôležitosť digitálnych HR riešení v aktuálnom podnikateľskom prostredí
  • Automatizácia v poskytovaní digitálnych HR služieb
  • Dopad real-time dát na prevádzkovú efektivitu spoločnosti
  • Prezentácia bude v anglickom jazyku

Prezentujúci

Pawel Krzesniak, Elastic – partner CFI
Principal Solutions Architect

Témy prezentácie Accelerate Business Outcomes by Solving Your Data Challenges with Elasticsearch

  • V dnešnom digitálnom svete dominujú dátové výzvy a množstvo dát rastie exponenciálne. Ako získať z veľkého množstva dát hodnotnú odpoveď?
  • Ako dokáže platforma Elasticsearch pomôcť pri hľadaní týchto odpovedí?
  • Machine Learning a AIOps pre lepšiu použiteľnosť dát a automatickú detekciu anomálií
  • Prezentácia bude v anglickom jazyku