Vznikla nová pracovná skupina itSMF Slovensko: WG Enterprise Architecture

Milí členovia a partneri, s radosťou vám oznamujeme, že na základe vzájomnej dohody medzi itSMF Slovensko a komunitou Enterprise architektov vznikla v rámci nášho združenia nová pracovná skupina WG Enterprise Architecture. Táto platforma má zámer spojiť odborníkov zo všetkých oblastí architektúry a umožniť im vymieňať si odborné znalosti a skúsenosti.

Ciele pracovnej skupiny WG Enterprise Architecture sa z dlhodobého pohľadu budú zameriavať na nasledovné oblasti a činnosti v rámci pôsobenia v itSMF Slovensko:

  • Skúsenosti s implementáciou a zavádzaním enterprise architektúry v praxi
  • Zdieľanie znalostí a informácií zo všetkých oblastí enterprise architektúry
  • Publikačná a vzdelávacia činnosť vo všetkých oblastiach enterprise architektúry (články na www.itsmf.sk, vlastné publikácie)
  • Organizácia a spolupráca v oblasti organizovania podujatí itSMF Slovensko (semináre, konferencie, kurzy)

Zakladajúci členovia WG Enterprise Architecture:

V prípade záujmu o vstup do pracovnej skupiny WG Enterprise Architecture môžete priamo kontaktovať Róberta Séleša, ktorý je vedúcim skupiny (členstvo v pracovnej skupine je podmienené členstvom v itSMF Slovensko).