Ken Wendle – Value: It’s more than you think

Pozývame vás na ďalší exkluzívny Klubový večer – webinár, založený na výskume na tému „hodnota“ od autora “The V*A*L*U*E Formula”, Kena Wendla. Pochopenie, zameranie sa na hodnotu a jej zvyšovanie je v konečnom dôsledku to najdôležitejšie, čo môže každá organizácia, ktorá poskytuje produkty alebo služby, urobiť. Prečo sa teda tak málo organizácií skutočne zameriava na hodnotu?

Dátum a čas: 25.5.2023, 17:00 – 18:30
Miesto: 
webinár
Jazyk: anglický
Dostupné pre:
 členov itSMF
Materiály z klubového večera pre: členov itSMF

Prezentujúci

Ken Wendle
Value Evangelist

Témy prezentácie

Je dôležité, aby ste porozumeli tomu, čo znamená „hodnota“ nad rámec jednoduchej definície, ak z žiadneho iného dôvodu ako koncept hodnoty je spoločným pojítkom pre takmer každý best practice alebo metodológiu od ITIL po Lean až DevOps. Preto väčšina ľudí jednoducho predpokladá, že tomu rozumejú.

Ale pojem hodnota je viac, než si väčšina ľudí myslí. A pochopenie, sústredenie sa a zlepšovanie hodnoty je v konečnom dôsledku to najdôležitejšie, čo môže každá organizácia urobiť.

Tento webinár skúma pojem hodnoty z viacerých perspektív a pokrýva nasledujúce témy:

  • Prináša viac, ako sa očakávalo.
  • WIIFO alebo „Čo z toho majú OSTATNÍ“?
  • Dva zdroje (spolu)tvorby HODNOTY.
  • Pochopenie hmotnej a nehmotnej hodnoty.
  • Pozitívne a negatívne aspekty vnímania.
  • 30 prvkov hodnoty – z pohľadu ZÁKAZNÍKA.
  • Päť komponentov modelu V*A*L*U*E.

V prípade, že neobdržíte email po registrácii, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktného formulára.