Výhody členstva v itSMF Slovensko

Platforma na stretnutie a výmenu skúseností s inými odborníkmi o novinkách a trendoch v oblasti riadenia IT Klubové večery – výmena skúseností a zdieľanie „best practice“ s ďalšími kolegami Možnosť prezentovať vlastné skúsenosti / seba / firmu Prístup k novinkám v oblasti riadenia IT služieb a zdieľanie najnovších trendov v…

čítať viac

Aktivity

Organizovanie klubových večerov, online webinárov a odborných konferencií Komunikácia a spolupráca s vládnymi subjektmi pre oblasť e-Governmentu a Projektové, programové a iné podporné aktivity v oblasti ITSM/ITIL na národnej a medzinárodnej úrovni Spolupráca s odbornými združeniami a štandardizačnými autoritami Spolupráca s itSMF združeniami v iných krajinách Spolupráca s akademickými a…

čítať viac

Prečo byť členom itSMF Slovensko

„Výročná konferencia itSMF bola pre mňa vždy výborným zdrojom informácií, kontaktov a inšpirácie v rôzných oblastiach.“  „Platforma itSMF mi dáva možnosť stretnúť ľudí s podobným profesionálnym záujmom v oblasti ITSM a pomáha mi tak utvárať a udržiavať moju sieť profesionálnych kontaktov.“  „Stretnutia s ľuďmi z oblasti riadenia IT a podobne zameraných ľudí mi dávajú inšpiráciu pre môj osobný rast…

čítať viac

Etický kódex

Predsedníctvo itSMF Slovensko, ako riadny člen globálnej komunity itSMF International (itSMFI), schválilo a v mene združenia sa zaviazalo pri svojej činnosti dodržiavať a presadzovať „Etický kódex itSMFI“, ktorý zdôrazňuje a podporuje naše nezávislé postavenie profesijnej organizácie v oblasti riadenia IT služieb.

čítať viac